21 Şubat 2010 Pazar

Brokerliğin önemi

AIG Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Sema Bulutlu eğitim ve tecrübe yükümlülüklerinin brokerlik gibi bir meslek grubunun olmazsa olmazları arasında olduğunun altını çizdi. TSRŞB Yönetim Kurulu Müşaviri Zihni Metezade ise Hazine Müsteşarlığı’nın gerektiğinde mevcut direktiflere ek olarak yeni şartlar da getirilebileceklerinin üzerinde durdu ve yeni yönetmeliğin brokerlerde aradığı nitelikler ve getirdiği yükümlülükler ile ciddi ve itimat edilecek bir müessese oluşumunu amaçladığını söyledi.
Yönetmelik sonrasında sistemin daha profesyonel hale geldiğini ifade eden Demir Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Hakan Tan, bu sayede toplum üzerindeki güven duygusunun da artacağına dikkat çekti. Başak Groupama Emeklilik Satış ve Dağıtım Kanalları Genel Müdür Yardımcısı Recep Akkaya ise yönetmeliğin AB direktifleriyle benzerlik taşıdığını vurguladı ve önümüzdeki dönem için brokerlerin kendilerine yeni hedefler belirlemesinin doğru olacağını aktardı.
Ticaret Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Murat Özdamar, getirilen zorlayıcı şartların brokerlerin gelişmiş ülkelerdeki gibi uzmanlık alanlarını geliştirmelerine katkıda bulunacağını kaydederken, IBS Brokerlik Hizmetleri Genel Müdürü Sevhan Gök, yeni yönetmeliğin brokerleri memnun ettiğini ifade etti. Gök, brokerliğin Türkiye’de yeni gelişen bir iş kolu olduğunu ve ileride brokerler arasında da uzmanlaşmanın önem kazanacağını kaydetti.
Konunun en yetkili isimlerinden biri olan Sigorta Brokerleri Derneği Başkanı Mert Yücesan ise önümüzdeki dönemin sektör ve brokerler için olumlu sonuçları beraberinde getireceğinin üzerinde durdu. Yücesan, “Brokerlerin büyümesi ve sigorta sektörünün büyüyüp gelişmesi birbiri ile bağlantılı. Pazarın talepleri, gelişimi ve broker sayısının artışı ile brokerlerin şu an yüzde 10’larda olan pazar paylarının ilk 5 yıl içinde yüzde 20’leri aşacağını düşünüyoruz. Bu pazar payı artışı mevcut brokerlerin pazar payının artışı ve yeni brokerlerin kurulması ile olacak” dedi.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder