26 Mayıs 2010 Çarşamba

List broker

Olanlar doğrudan posta, e-posta ya da telefonla pazarlama yoluyla doğrudan pazarlama kampanyaları yürütmek isteyen bir ajan olarak bir liste broker davranır. Liste brokerları, minimal bir umudu adı ve iletişim bilgileri içeren listeleri sağlar. Ayrıca, listeler yaş, cinsiyet, vb gibi ek bilgiler içerebilir

katalogları, kuponlar, promosyon teklifleri ve kredi teklifi gibi pek çok promosyon posta listeleri liste broker üzerinden satın kullanmaktadır.

gerçekten 'broker' eğer Listesi brokerleri hazır liste yok. Çoğu liste brokerleri bir istemci seçenekleri veya 'listeler' kampanyalarını kullanılan göz önünde bir dizi vermelidir.

Sık sık, liste broker olarak "go-betweens" o kim satın almak veya kiralamak listeleri dilek listesine sahiplerinin eş, listeden sahiplerinden bir komisyon alma eylemi. Ayrıca, birçok liste brokerleri bilgi listeleri ve veri alma, fiyat yönergeleri ve diğer danışma istemci kaynağı.

Ortak dernekler hangi listeden broker ait Amerikan Pazarlama Derneği ve Doğrudan Pazarlama Derneği vardır.

A list broker acts as an agent for those who wish to conduct direct marketing campaigns via direct mail, email or telemarketing. List brokers provide lists that, minimally, contain a prospect's name and contact information. Additionally, lists may include additional information such as age, sex, etc.

Many promotional mailings such as catalogs, coupons, promotional offers and credit offers utilize lists purchased through list brokers.

List brokers do not have ready made lists if they are truly 'brokers'. Most list brokers should give a client a set of options or 'lists' to consider using in their campaigns.

More often than not, list brokers act as "go-betweens" matching list owners to those who wish to buy or rent lists, receiving a commission from the list owners. Additionally, many list brokers supply a client with information, price guidelines and other consultation on the purchasing of lists and data.

Common associations to which list brokers belong are the American Marketing Association and the Direct Marketing Association.

17 Nisan 2010 Cumartesi

Joint venture broker Ortak girişim broker

Joint venture broker Ortak girişim broker

Joint venture brokers are people who connect business joint venture partners together for profit making projects. The joint venture brokers will earn a pre-negotiated percentage of the profits earned from the joint venture that they helped put together.[1]

Joint venture brokers are skilled networkers that can find key people/businesses in different niches and connect them to other people/businesses in the same niche in order to share one businesses products/services with another businesses customers. A joint venture broker must tread lightly and be aware not to put direct competitors together as partners, but find indirect competitors that both market to the same target audiences with different and complementary products/services. In finding such suitable partners, great joint venture partnerships can be created.

Often a joint venture broker will be hired by a business that has either a product, service, or a customer base that could be better monetized. The product/service owner will be seeking partners who have a customer base that is targeted to their product/service. Like-wise the person/business with a customer base (often ezine/newsletter publishers or high traffic webmasters) will be seeking products and services related to their customers' interests so they can market them to their customers.

The joint venture broker may be hired by either of these two partner types in order to connect them with each other to create successful and profitable joint ventures. The joint venture broker will often find multiple suitable partners for their clients to joint venture with, thus producing greater profits of which the broker is often paid a pre-negotiated percentage of sales.

Türkçe Okuyunuz...

Ortak girişim brokerleri birlikte kar projeleri yapmak için iş ortak girişim ortaklarının bağlamak insanlar var. Ortak girişim broker kar öncesi müzakere yüzdesi ortak girişim birlikte koymak yardımcı Kazanılan kazanacağım. [1]

Ortak girişim brokerleri sırada başka işletmeler müşterileri ile / hizmetler paylaşmak tek işletmelerin ürün anahtarı insanlar farklı niş içinde / işletme ve diğer insanların aynı niş içinde / işletmelere bağlamak bulabilirsiniz yetenekli çöpçatanlar vardır. Bir ortak girişim broker ölçülü davranmak gerekir farkında birlikte ortak olarak doğrudan rakip koymak için değil, fakat dolaylı rakip bulmak farklı ve tamamlayıcı ürün / hizmet ile aynı hedef kitlelere hem pazar. Böyle uygun ortaklar, büyük ortak girişim ortaklıkları bulgu olarak oluşturulabilir.

Çoğu zaman bir ortak girişim komisyoncu ya bir ürün, hizmet ya da daha iyi paraya çevrilen olabilir bir müşteri tabanına sahip bir işletme tarafından istihdam edilecektir. Ürün / hizmet sahibi kendi ürün / hizmet hedefli bir müşteri tabanına sahip ortaklar arıyor olacak. bir müşteri tabanı (genellikle ezine / bülten yayıncıları veya yüksek trafikli web yöneticileriyle Like-bilge kişi / iş) ürünleri ve hizmetleri müşterilerine bunları piyasa böylece müşterilerinin çıkarlarını ilgili arayan olacaktır.

Ortak girişim komisyoncusu bu iki ortak tip tarafindan birbirleri ile bağlamak için başarılı ve karlı ortak girişimler oluşturmak için işe olabilir. Ortak girişim broker çoğu müşteriler için ortak girişim ile, böylece hangi broker sıklıkla bir satış öncesi müzakere yüzde ödenen fazla kar üreten çok uygun bir ortak bulacaksınız.

28 Mart 2010 Pazar

IT broker

An IT broker is an intermediary between a buyer and a seller in the form of either an individual or a company.

This intermediary is a specialist in the procurement and sales of new or second hand IT equipment such as servers, workstations, PC’s, IT storage and IT spare parts. IT brokers deal either with an already existing stock or acquire the stock depending on their client’s requests.

A broker obtains its stock either from Manufacturers or from end users.

In-house stock is always available in order to allow brokers propose cheaper prices to their clients than those of the everyday market and normal channels of distribution.

IT brokers are used by companies who wish to reduce their procurement costs and total cost of ownership. They also have the facility whereby the provide companies with IT equipment at short notice and / or have the ability to source obsolete equipment or equipment that is difficult to come by.

IT brokers provide their clients with the following products:

* New equipment or older generation equipment that is hard to come by, in normal distribution channels
* Refurbished equipment from back dated lines

Clients who deal with brokers may be final users, sellers (or stockists), companies

dealing in IT maintenance or even other brokers.

Türkçe okuyunuz

BT komisyoncu bir alıcı ve birey ya da şirket şeklinde bir satıcı arasında bir aracı olduğunu.

Bu aracı satın alma uzmanı ve yeni veya ikinci el satış IT donanımları sunucuları, iş istasyonları, PC gibi, IT depolama ve BT yedek parçaları. IT brokerleri varolan stoğu ile veya kendi müşteri isteğine bağlı olarak hisse senedi satın anlaşma.

Bir broker ya Üreticinin veya son kullanıcılardan gelen onun hisse senedi alır.

Şirket içi stok her zaman kullanılabilir sipariş brokerleri bu günlük piyasa ve normalden daha müşterilerine dağıtım kanallarını daha ucuz fiyatlarla teklif izin bulunmaktadır.

IT brokerleri onların satın alma maliyetleri ve toplam sahip olma maliyetini azaltmak isteyen şirketler tarafından kullanılır. Ayrıca nereye IT ile kısa sürede ve / veya kaynak eskimiş ekipman veya zor gelmek için ekipman yeteneğine sahip olarak donanım şirketleri sağlamak tesisine sahip.

IT broker aşağıdaki ürünler ile müşterilerine sağlar:

normal dağıtım kanalları sert gelmek için * Yeni donanım veya yaşlı kuşak donanımları,
Arkadan * Yenilenmiş ekipman tarihli hatlar

brokerları son kullanıcılar, satıcılar (veya stokçular olabilir) ile anlaşma Müşteriler, şirketlerin BT bakım ve hatta diğer brokerleri ilgili.

25 Mart 2010 Perşembe

Insurance broker - Sigorta Komisyoncusu

Insurance brokerage in the UK

The term Insurance Broker became a regulated term under the Insurance Brokers (Registration) Act 1977[1] which was designed to thwart the bogus practices of firms holding themselves as brokers but in fact acting as representative of one or more favoured insurance companies. The term now has no legal definition following the repeal of the 1977 Act. The sale of General Insurance has been regulated by the Financial Services Authority since 14 January 2005. Any person broking insurance can now call themselves an insurance broker.

Insurance brokerage is largely associated with general insurance (car, house etc.) rather than life insurance, although some brokers continued to provide investment and life insurance brokerage until the onset of more onerous Financial Services Authority regulation in 2001.

Insurance broking is carried out today by many types of organizations including traditional brokerages, Independent Financial Advisers (IFAs) and telephone or web-based firms

Insurance brokerage in the United States

Insurance brokerage in the United States is also a regulated industry, with almost all states individually issuing brokerage licenses. Most states have reciprocity agreements whereby brokers from one state can become easily licensed in another. There are exceptions to this, most notably in the case of Hawaii, where all licensed brokers must live in the islands.

Because of industry regulation, smaller brokerage firms can easily compete with larger ones, who are forbidden by law from providing their customers with rebates or other discounts on the policy prices of insurance companies.

Brokers play a significant role in helping companies and individuals find property and casualty (liability); life and health insurance. For example, research shows that brokers play a significant role in helping small employers find health insurance, particularly in more competitive markets. Average small group commissions range from 2 percent to 8 percent of premiums. Brokers provide services beyond insurance sales, such as assisting with employee enrollment and helping to resolve benefits issues.

Insurance broker vs. agent in the United States

Though not an absolute separation; an agent is an insurance company's representative by way of agent-principal legal custom. The agent's primary alliance is with the insurance carrier, not the insurance buyer. A broker generally has no contractual agreements with insurance carriers and relies on common or direct methods of perfecting business transactions with insurance carriers. This can have a significant beneficial impact on insurance negotiations obtained through a broker.

Türkçesini okuyunuz

İngiltere'de Sigorta brokerlik

Terim Sigorta Komisyoncusu Sigorta Brokerleri (Kayıt) Yasası firmaların sahte uygulamaları broker olarak kendilerini tutarak engellemeye ama aslında bir veya daha fazla tercih sigorta şirketlerinin temsilcisi olarak hareket dizayn edilmiştir 1977 [1] altında düzenlenmiş bir terim haline geldi. Terim, günümüzde 1977 Yasası'nın iptal aşağıdaki yasal tanımı vardır. Genel Sigorta satışı Financial Services Authority tarafından düzenlenmiştir 14 Ocak 2005 beri. Herhangi bir kişi sigorta brokerlik şimdi kendilerini bir sigortacı arayabilirsiniz.

Sigorta brokerliği büyük ölçüde genel sigorta (bazı brokerleri sürdürmesine rağmen araba, ev vb) hayat sigortası yerine, 2001 yılında daha ağır Financial Services Authority düzenlemenin başlangıcı kadar yatırım ve hayat sigortası aracılık sağlamak ile ilişkilidir.

Sigorta brokerliği bugün geleneksel brokerages, Bağımsız Mali Müşavirler (IFAs) ve telefon ya da web tabanlı firmalar dahil kuruluşlar birçok türleri tarafından gerçekleştirilir.

ABD'de Sigorta brokerlik

ABD'de sigorta brokerlik da düzenlenmiş bir sanayi, hemen hemen bütün devletlerin tek tek aracı ruhsat vermeye vardır. Çoğu devletler vasıtasıyla bir devlet brokerleri kolayca başka bir lisanslı olabilir karşılıklılık anlaşması var. Bu istisnalar vardır, Hawaii, tüm lisanslı aracılar adalarda yaşayan gerekir durumunda en önemlisi de.

sanayi düzenleme, küçük aracı kurumlar nedeniyle kolayca yasa ile iadesi veya sigorta şirketlerinin poliçe fiyatları diğer indirimler ile müşterilerine sunan dan yasak daha büyük olanlar, rekabet edebilir.

Broker şirketler ve bireyler yardım önemli bir rol oynamaktadır mal ve kaza (sorumluluk) bulmak; hayat ve sağlık sigortası. Örneğin, broker küçük işverenler, daha rekabetçi piyasalarda, özellikle sağlık sigortası bulmalarına yardımcı önemli bir rol oynamaktadır araştırmalar gösteriyor. Ortalama küçük grup komisyonları yüzde 8 2 yüzde prim değişir. Brokerler gibi çalışan kayıt ile yardım ve faydaları sorunları çözmek için yardımcı olarak sigorta satış, ötesinde hizmetler sunar.

Sigortacı vs ABD ajanı

bir acenta-başlıca hukuk gelenek yoluyla bir sigorta şirketinin temsilcisi mutlak bir ayrılık olmasa da;. Ajan öncelikli ittifak sigorta taşıyıcı değil, sigorta alıcı ile. Bir broker genellikle sigorta taşıyıcıları ile hiçbir sözleşmeler ve sigorta taşıyıcıları ile ticari işlemler mükemmelleştirmek ortak veya doğrudan yöntemle gerçekleştirilir. Bu sigorta müzakereler bir broker aracılığıyla elde edilen önemli bir olumlu etkisi olabilir.

21 Mart 2010 Pazar

Foreign exchange market - Döviz piyasası

The foreign exchange market (forex, FX, or currency market) is a worldwide decentralized over-the-counter financial market for the trading of currencies. Financial centers around the world function as anchors of trading between a wide range of different types of buyers and sellers around the clock, with the exception of weekends.

The purpose of the foreign exchange market 'Forex' is to assist international trade and investment. The foreign exchange market allows businesses to convert one currency to another foreign currency. For example, it permits a U.S. business to import European goods and pay Euros, even though the business's income is in U.S. dollars. Some experts, however, believe that the unchecked speculative movement of currencies by large financial institutions such as hedge funds impedes the markets from correcting global current account imbalances. This carry trade may also lead to loss of competitiveness in some countries.[1]

In a typical foreign exchange transaction a party purchases a quantity of one currency by paying a quantity of another currency. The modern foreign exchange market started forming during the 1970s when countries gradually switched to floating exchange rates from the previous exchange rate regime, which remained fixed as per the Bretton Woods system.

The foreign exchange market is unique because of

* trading volume results in market liquidity
* geographical dispersion
* continuous operation: 24 hours a day except weekends, i.e. trading from 20:15 UTC on Sunday until 22:00 UTC Friday
* the variety of factors that affect exchange rates
* the low margins of relative profit compared with other markets of fixed income
* the use of leverage to enhance profit margins with respect to account size

As such, it has been referred to as the market closest to the ideal perfect competition, notwithstanding market manipulation by central banks.[citation needed] According to the Bank for International Settlements,[2] average daily turnover in global foreign exchange markets is estimated at $3.98 trillion as of April 2007. Trading in the world's main financial markets accounted for $3.21 trillion of this. This approximately $3.21 trillion in main foreign exchange market turnover was broken down as follows:

* $1.005 trillion in spot transactions
* $362 billion in outright forwards
* $1.714 trillion in foreign exchange swaps
* $129 billion estimated gaps in reporting

Türkçe okuyunuz...

Döviz piyasası (forex, FX, veya para piyasası) para ticaret için dünya çapında bir adem-i merkeziyetçi over-the-counter finansal piyasasıdır. Hafta sonları hariç alıcı ve satıcı her saatinde farklı türlerde çok çeşitli arasındaki ticaret çapa olarak dünya fonksiyon etrafında Finans merkezleri.

Forex 'uluslararası ticaret ve yatırım yardımcı olmaktır döviz piyasası' amacı. Döviz piyasasında işletmeler başka bir yabancı para için bir para birimi dönüştürme sağlar. Örneğin, o bile iş gelir ABD doları cinsinden bir ABD şirketi Avrupa malları ithal etmek ve Euro ödemek izin verir. Bazı uzmanlar ise, inanıyorum ki küresel cari dengesizliklerin düzeltilmesine gelen piyasalar engellemektedir hedge fonları gibi büyük finansal kuruluşlar tarafından para işaretsiz spekülatif hareketi. Bu da rekabet gücü kaybı bazı ülkelerde neden olabilir ticaret yapmak. [1]

Tipik bir döviz işlemde başka bir para biriminde bir miktar ödeyerek bir parti alımları tek bir para miktarı. Modern döviz piyasası oluşturulması 1970'lerde ülkeler yavaş yavaş dalgalı döviz kurları için Bretton Woods sisteminin başına sabit kaldı önceki kur rejimi, geçiş sırasında başladı.

Döviz piyasası nedeniyle benzersizdir

piyasada * işlem hacmi sonuç likidite
* Coğrafi dağılım
* Sürekli operasyon: 24 saat 22:00 UTC kadar pazar günü hafta sonu, 20:15 UTC dan yani ticaret hariç Cuma
* Döviz kurları etkileyen faktörler çeşitli
* Göreli kar marjları düşük sabit gelirli diğer pazarlar ile karşılaştırıldığında
* Kaldıraç kullanımı ile ilgili kar marjlarını arttırmak boyutunu hesaba

Bu nedenle, o pazar olarak yakın ideal mükemmel rekabet, piyasa manipülasyonu rağmen merkez bankaları tarafından yönlendirilen olduğu gibi. [değiştir Bankası Uluslararası yerleşim birimleri, [global döviz piyasalarında 2] ortalama günlük ciro göre tahmin edilmektedir] gerekli $ 3.98 trillion Nisan 2007 itibariyle güncellenmiştir. Dünyanın önemli finans piyasalarında Ticaret $ 3.21 trilyon için oluşturdu. Bu yaklaşık $ 3.21 trillion ana döviz piyasasında ciro olarak bozulmuştu aşağıdaki gibidir:

* $ 1.005 trillion spot işlemlerde
* $ 362 billion düpedüz ileriye içinde
döviz swapları * $ 1.714 trilyon
raporlama * $ 129 billion tahmini boşluklar

6 Mart 2010 Cumartesi

Customs broking - Gümrük Brokerliği

Customs brokerage is a profession that involves the 'clearing' of goods through customs barriers for importers and exporters (usually businesses). This involves the preparation of documents and/or electronic submissions, the calculation (and usually the payment) on behalf of the client of taxes, duties and excises, and facilitating communication between the importer/exporter and governmental authorities. Customs brokers in the USA will often prepare and submit documentation to notify or obtain the clearance from other government agencies such as the Food and Drug Administration (FDA), the United States Department of Agriculture (USDA), the Fish and Wildlife Service, and many others. Customs brokers need to be familiar with the Tariff Schedule, a listing of duty rates for imported items, and the regulations governing importations found in the Code of Federal Regulations Title 19, known as 19 CFR. For example, a customs broker may need to advise an importer regarding country of origin marking requirements or the precise paperwork requirements for a clothing shipment subject to quota/visa requirements. Knowing the requirements of each type of import can avoid costly delays or seizure of the merchandise. Many customs brokers specialize in certain types of transactions, such as wearing apparel, perishables, or clearing the crew and manifest of large cargo vessels. Customs brokers can be located at inland "ports" to clear merchandise sent "in bond" but most are located at major airports and harbors with international traffic. Customs brokers normally arrange the transhipment or local delivery of cleared merchandise through relationships with trucking companies and others. Customs brokers must pass an examination and background check to become licensed. Customs brokers are not government employees and should not be confused with Customs agents, although in some countries the term customs agent may mean customs broker.

Custom brokers may be employed by or affiliated with freight forwarders, but may be independent businesses or may be employed by shipping lines, importers, exporters, trade authorities and customs brokerage firms.

In the United States, customs brokers are licensed by the U.S. Customs and Border Protection.

In Canada customs brokers are licensed by Canada Border Service Agency (Canada Customs) . The majority of licensed Customs Brokers are members of the Canadian Society of Customs Brokers.

In Australia Customs Brokers are licensed by the Australian Customs Service [1] and the majority are members of the Customs Brokers and Forwarders Council of Australia, the peak industry body representing these service providers.

For customs brokers and clearing agents operating within the European Union, there is no licensing system. The onus is firmly on the importer or exporter to ensure that any party acting on their behalf is in possession of the facts to do so. Article 5 of the current customs code (Council Regulation 2913/1992) deals with the very important area of representation. This provision allows an importer or exporter to appoint a third party to act on their behalf. The importer or exporter can appoint the third party to act in two capacities, i.e. as a direct representative or as an indirect representative. A direct representative will act on behalf of the importer/exporter but will have no responsibility for the customs debt arising from their actions, whereas an indirect representative will have a joint and several liability for the customs debt. In almost all cases, the third party will elect to provide brokerage services on a direct representation basis. As a result the importer or exporter is fully exposed to the risk or error and omission by the customs broker.

Türkçesini Okuyunuz...

Gümrük Müşavirliği da içeren bir meslektir 'malların ithalatçı ve ihracatçılar (genellikle işletmeler için) gümrük engelleri ile temizlenmesi. Bu belge ve / veya elektronik gönderimleri hesaplamanın hazırlanması içerir (ve genellikle ödeme) vergiler ve excises bir müşteri adına ve ithalatçı arasındaki iletişimi kolaylaştırmak / ihracatçı ve devlet yetkilileri. ABD Gümrük brokerleri çoğu hazırlayacak ve bildirmek veya Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) gibi diğer devlet acentelerden izni elde belgeleri, Amerika Birleşik Devletleri Tarım Bakanlığı (USDA), Balık ve Vahşi Yaşam Servisi, ve birçok diğerleri. Gümrük müşavirleri Tarife Programı, ithal öğeler için vergi oranlarının bir listesini ve yönetmelikler importasyonlara Kod Adı Federal Düzenlemeler 19, 19 CFR olarak bilinen bulunan yöneten aşina olmak gerekir. Örneğin, bir gümrük komisyoncusu bir ithalatçı gereksinimleri veya giyim gönderi için kesin evrak gereksinimleri kota tabi / vize işaretleme menşe ülke ile ilgili tavsiyede gerekebilir. Ithalat, her tür ihtiyaçlarını bilmek pahalı gecikme veya malların nöbet önleyebilirsiniz. Birçok gümrük müşavirleri işlemlerin bazı türleri, bu tür giyim, perishables veya mürettebat ve büyük kargo gemilerinin bildirim takas giymiş olarak uzmanlaşmak. Gümrük müşavirleri iç at "port" açık mal gönderilen "bağı içinde" ama bulunabilir en büyük havaalanı ve uluslararası trafik ile limanlar bulunur. Gümrük müşavirleri normal limbo veya kamyon şirketleri ve diğerleri ile ilişkileri sayesinde temizlenir malların yerel teslimat sağlayacağız. Gümrük müşavirleri lisanslı olmak için bir sınav ve arka plan pasavan gerekir. Gümrük müşavirleri hükümet çalışanları ve olmayan Gümrük görevlileri ile karıştırılmamalıdır rağmen, bazı ülkelerde dönem gümrük ajanı gümrük komisyoncusu anlamına gelebilir.

Özel aracılar tarafından veya yük ileticileri bağlı, ama işletmeler bağımsız olabilir veya istihdam olabilir hatları gemiler tarafından istihdam edilebilir, ithalatçılar, ihracatçılar, ticaret ve gümrük yetkilileri aracı kurumlar.

Amerika Birleşik Devletleri'nde, gümrük müşavirleri ABD Gümrük ve Sınır Koruma tarafından lisanslıdır.

Türkiye gümrük müşavirleri, Kanada Sınır Hizmetleri Ajansı (Kanada Gümrük) tarafından lisanslıdır. Lisanslı Gümrük Komisyoncular çoğunluğu Kanada Gümrük Komisyoncular Derneği üyesi vardır.

Avustralya Gümrük Komisyoncular yılında Avustralya Gümrük Hizmetleri [1] ve çoğunluk tarafından Gümrük Komisyoncular ve İleticiler Konseyi Avustralya üyesi lisanslıdır, pik sanayi vücut bu hizmet sağlayıcıları temsil eden.

Gümrük müşavirleri ve takas ajanları Avrupa Birliği içinde faaliyet için, herhangi bir lisans sistemidir. Sorumluluk sıkıca ithalatçı veya ihracatçı üzerinde herhangi bir parti onların adına hareket sağlamaktır gerçekleri sahibi bunu sağlamaktır. Temsil çok önemli alanı Madde 5 mevcut gümrük kodunun (Konsey Yönetmeliği 2913/1992) ilgilenir. Bu hüküm, bir ithalatçı veya ihracatçı onların adına üçüncü bir taraf tayin sağlar. Ithalatçı veya ihracatçı iki kapasiteleri, yani doğrudan bir temsilci ya da dolaylı temsilcisi olarak hareket etmek üçüncü atayabilir. Doğrudan temsilci ithalatçı adına hareket edecek / ihracatçı ancak gümrük borç eylemleri kaynaklanan hiçbir sorumluluk olacak, dolaylı bir temsilcisi ise gümrük borç için ortak ve birçok sorumluluk olacaktır. Hemen hemen tüm durumlarda, üçüncü doğrudan temsili olarak komisyonculuk hizmetleri sunmak için seçecek. Sonuç olarak ithalatçı veya ihracatçı tamamen riski veya hata ve ihmal gümrük komisyoncusu tarafından maruz kalmaktadır.

3 Mart 2010 Çarşamba

Commodity broker

A commodity broker is a firm or individual who executes orders to buy or sell commodity contracts on behalf of clients and charges them a commission. A firm or individual who trades for his own account is called a trader. Commodity contracts include futures, options, and similar financial derivatives. Clients who trade commodity contracts are either hedgers using the derivatives markets to manage risk, or speculators who are willing to assume that risk from hedgers in hopes of a profit.

While historically commodity brokers traded grain and livestock futures contracts, today commodity brokers trade a wide variety of financial derivatives based on not only grain and livestock, but also derivatives based on foods/softs, metals, energy, stock indexes, equities, bonds, currencies, and an ever growing list of other underlying assets. Ever since the 1980s, the majority of commodity contracts traded are financial derivatives with financial underlying assets such as stock indexes and currencies.

Firms and individuals who are often collectively called commodity brokers include:

Floor Broker/Trader: an individual who trades commodity contracts on the floor of a commodity exchange. When executing trades on behalf of a client in exchange for a commission he is acting in the role of a broker. When trading on behalf of his own account, or for the account of his employer, he is acting in the role of a trader. Floor trading is conducted in the pits of a commodity exchange via open outcry.

Futures Commission Merchant (FCM): a firm or individual that solicits or accepts orders for commodity contracts traded on an exchange and holds client funds to margin, similar to a securities broker-dealer. Most individual traders do not work directly with a FCM, but rather through an IB or CTA.

Introducing Broker (IB): a firm or individual that solicits or accepts orders for commodity contracts traded on an exchange. IBs do not actually hold customer funds to margin. Client funds to margin are held by a FCM associated with the IB.

Commodity Trading Advisor (CTA): a firm or individual that, for compensation or profit, advises others, on the trading of commodity contracts. They advise commodity pools and offer managed futures accounts. Like an IB, a CTA does not hold customer funds to margin; they are held at a FCM. CTAs exercise discretion over their clients' accounts, meaning that they have power of attorney to trade the clients account on his behalf according to the client's trading objectives. A CTA is generally the commodity equivalent to a financial advisor or mutual fund manager.

Commodity Pool Operator (CPO): a firm or individual that operates commodity pools advised by a CTA. A commodity pool is essentially the commodity equivalent to a mutual fund.

Registered Commodity Representative (RCR)/Associated Person (AP): an employee, partner or officer of a FCM, IB, CTA, or CPO, duly registered and licensed to conduct the activities of a FCM, IB, CTA, or CPO. This is the commodity equivalent to a registered representative.

A single firm or individual may be registered and act in more than one capacity. In the United States, an individual working in any of the above roles must pass the Series 3 National Commodity Futures Examination administered by the Financial Industry Regulatory Authority (FINRA). With few exceptions, most individuals who act as a FCM, IB, CTA, and CPO, as well as their RCR/APs, are required to register with the Commodity Futures Trading Commission (CFTC), and be members of the National Futures Association (NFA). Floor brokers/traders who are members or employees of a commodity exchange generally do not need to be members of the NFA, as they are regulated by the exchange.

Türkçesini Okuyunuz.

Bir malın komisyoncu bir firma ya da emir almak veya satmak emtia sözleşmeleri müşterilerine ve ücrete onları bir komisyon adına yürütür kişiseldir. Bir firma ya da kendi hesabı için bir tüccar denir esnaf tek tek. Emtia futures sözleşmeleri, opsiyonlar ve benzeri mali türevleri içerir. Ticari emtia sözleşmeleri kim olduğunu Müşteriler ya hedgers olan kar umuduyla hedgers gelen bu riski üstlenmeye hazırız riski veya spekülatörler yönetmek için türev piyasaları kullanarak.

Ise tarihsel Mal brokerları emtia brokerleri tahıl ve hayvancılık vadeli işlem sözleşmeleri, bugün ticaret, ancak finansal türevler çok çeşitli sadece tahıl ve hayvancılığa dayalı ticaret de türevleri gıdalar bazlı softs, metal, enerji, borsa endeksleri, hisse senetleri, tahviller, para diğer temel varlıkların ve büyüyen bir liste. 1980'lerden beri, emtia sözleşmeleri ticareti çoğunluğu hisse senedi endeksleri ve para gibi temel finansal varlıklar ile finansal türevleri vardır.

Firma ve sık sık birlikte emtia brokerleri de denir bireyler:

Kat Broker / Trader: Tek bir olan Ticaret Borsası katında emtia sözleşmeleri esnaf. Hani o, bir komisyoncu rolü faaliyet bir komisyon karşılığında bir müşteri adına infaz esnaf. Zaman kendi hesabı adına kendisinin veya işverenin hesabına ticaret, bir tüccar bir rol davranmaktadır. Kat ticaret açık haykırış yoluyla mal değişiminin ocaklarında yapılır.

Futures Komisyonu Merchant (FCM): Bir firma veya solicits veya emtia sözleşmelerinin bir değişim işlem gören için emir kabul eder ve marjı, bir menkul komisyoncu-bayi benzer istemci bireysel fon tutar. IB veya CTA üzerinden çoğu bireysel tüccarlar doğrudan FCM çalışmak değil, daha ziyade.

) Broker (IB Tanıtımı: Bir firma veya solicits veya emtia sözleşmelerinin bir değişim işlem gören için sipariş kabul bireysel. IBS aslında margin müşteri fonları edemiyoruz. Müşteri fonlarına marjı bir FCM IB ilişkili tarafından düzenlenmektedir.

Mal Ticaret Danışmanı (CTA): bir firma veya birey, tazminat veya kar, emtia sözleşmelerinin ticaret başkalarını önerir. Onlar gelecek, yönetilen hesaplara emtia havuzları ve teklif öneriyoruz. IB gibi, CTA marj müşteri para tutmadığı; bir FCM yapılmaktadır. Müşterilerinin hesapları üzerinden CTAs egzersiz takdirinde, ki onun adına hesap müşterinin ticari hedeflerine göre vekâlet müşterilerine ticaret gerekir anlamına gelir. Bir CTA genellikle bir mali danışman veya yatırım fonunun yöneticisi mal eşdeğerdir.

Mal Havuzu Operatör (CPO): Bir firma veya emtia havuzları bir CTA tarafından tavsiye bireysel çalışır. Bir mal havuzu temelde ortak bir fon mal eşdeğerdir.

Kayıtlı Mal Temsilcisi (RCR) / İlişkili Kişi (AP): çalışanı, ortağı veya yetkilisi bir FCM, İB, CTA veya CPO, usulüne uygun olarak kayıtlı ve faaliyetleri yürütmek için lisanslı bir FCM, İB, CTA veya CPO. Bu kayıtlı temsilcisi mal eşdeğerdir.

Tek bir firma veya bireysel kayıtlı olabilir ve birden fazla kapasite hareket. Türkiye olarak, herhangi yukarıdaki rollerin ayrı bir çalışma Milli Commodity Futures Sınav Sanayi Mali Düzenleme Kurumu (FINRA) tarafından yönetilen 3 Serisi geçmelidir. Birkaç istisna dışında, kim FCM, İB, CTA ve CPO yanı onların RCR / AP olarak Commodity Futures Trading Commission kayıt için gereken görevi en bireylerin (CFTC), Ulusal Vadeli Birliği ve üye olmak ( NFA). Kat brokerleri / kim üye veya Ticaret Borsası çalışanları genellikle NFA üyesi olmaları gerekmez vardır tüccarları gibi döviz düzenlenir.

2 Mart 2010 Salı

Business broker iş broker

A business broker is a person or firm who/which acts as an intermediary between sellers and buyers of small businesses.

Business brokers, also called business transfer agents, or intermediaries, assist buyers and sellers of privately held small business in the buying and selling process. They typically estimate the value of the business; advertise it for sale with or without disclosing its identity; handle the initial potential buyer interviews, discussions, and negotiations with prospective buyers; facilitate the progress of the due diligence investigation and generally assist with the business sale.


Agency relationships in business ownership transactions involve the representation by a business broker (on behalf of a brokerage company) of the selling principal, whether that person is a buyer or a seller. The principal broker (and his/her agents) then become the agent/s of the principal, who is the broker’s client. The other party in the transaction, who does not have an agency relationship with the broker, is the broker's customer.

Türkçe okuyunuz

Bir iş komisyoncu bir kişi veya kim / hangi satıcı ve küçük işletmelerin alıcılar arasında bir arabulucu olarak hareket firmadır.

Business broker, aynı zamanda iş transferi ajanlar olarak adlandırılan veya aracılar, alıcılar ve özel tutulan küçük işletme satıcılarının yardımcı alış ve satış sürecinin. Genellikle işletmenin değerini tahmin; satılık veya kimliğini açıklamadan onu tanıtımı;, ilk potansiyel alıcı görüşmeler, tartışmalar sap ve muhtemel alıcılarla görüşmeler ve due diligence soruşturmanın ilerlemesini kolaylaştırmak genellikle iş satışa yardımcı .


Iş sahibi işlemlerde Ajansı ilişkilerini bir iş komisyoncu tarafından temsili bir komisyonculuk şirketi adına () satış müdürünün üzerine olsun o kişi bir alıcı veya satıcı olduğunu içerir. Temel komisyoncu (ve onun ajanları) sonra ajan haline / kim komisyoncusu istemcisidir Principal, s. Kim komisyoncu bir ajans ilişki yok işlem de diğer parti, komisyoncu müşteri olduğunu.

Broker dealer broker bayi

A broker-dealer is a company or other organization that trades securities for its own account or on behalf of its customers.

When executing trade orders on behalf of a customer, the institution is said to be acting as a broker. When executing trades for its own account, the institution is said to be acting as a "dealer." Securities bought from clients or other firms in the capacity of dealer may be sold to clients or other firms acting again in the capacity of dealer, or they may become a part of the firm's holdings.

Although many broker-dealers are "independent" firms solely involved in broker-dealer services, many others are business units or subsidiaries of commercial banks, investment banks or investment companies.

Türkçe Okuyun

Bir broker-dağıtıcı şirket veya diğer kuruluş olduğunu kendi hesabı için esnaf menkul veya müşterilerinin adına.

Bir müşteri adına ticaret sipariş yürütülmesi, kurum dedi bir komisyoncu olarak hareket gerekir. Zaman kendi hesabına çalıştırarak esnaf, kurum dedi bir "satıcı olarak hareket gerekir." Menkul istemciler veya diğer firmalarından dağıtıcının kapasitesi müşterilerine veya diğer firmaların yeniden dağıtıcının faaliyet kapasitesi, satılmıştır olabilir satın ya da firmanın holdinglerin bir parçası haline gelebilir.

Birçok broker-dealers "bağımsız" firma sadece komisyoncu yer-bayi hizmetleri, pek çok diğer iş birimleri veya ticari bankalar, yatırım bankaları veya yatırım şirketlerinin şubeleri vardır.

1 Mart 2010 Pazartesi

Aircraft broker - Uçak brokeri Komisyoncusu

Aircraft brokerage is an activity which forms part of the international aircraft manufacturing industry. Aircraft brokers are specialist intermediaries between aircraft owners or manufacturers and the buying public.

In most countries there are no industry-specific licenses required for someone to be an Aircraft Broker. , although there are a trade associations such as NBAA (National Business Aviation Association) and EBAA (European Business Association) which offer industry conventions.

Fairly recently, services have begun to "certify" aircraft brokers or other professionals in the aviation industry and are starting to be recognized, such as ICASP (International Certified Aircraft Sales Professionals) and ABA-i (Aircraft Broker Association International). Both ICASP and ABA-i offer Aircraft Broker training classes.

Much as in real estate brokering they connect buyers with sellers through either a buyer responding to an aircraft listing on a MLS Multiple Listing Service such as Controller or JetListe they have seen, searching for a catalog or brochure, or a sales representation agreement created by an aircraft manufacturer. For example Cessna, Dassault, Gulfstream, Bell Helicopter etc.

Türkçesini Okuyun

Uçak komisyonculuk olan uluslararası uçak imalat sanayi parçasını oluşturan bir faaliyettir. Uçak brokerleri uçak sahipleri veya üretici ve satın alma halk arasındaki uzman aracılar vardır.

Çoğu ülkede hiçbir sektöre özgü lisans birisi için gerekli bir Uçak Broker olmak için vardır. Olsa da NBAA (Ulusal Havacılık İş Derneği) ve EBAA (Avrupa Ticaret Birliği) gibi hangi sanayi sözleşmeler sunan bir ticaret birlikleri vardır.

Bundan kısa süre, hizmetleri "uçak komisyoncu veya diğer havacılık sanayi uzmanları tasdik ve başladık, ICASP gibi (Uluslararası Sertifikalı Uçak Satış Uzmanları) ve ABA-i (Uçak Komisyoncu Derneği Uluslararası) olarak kabul edilmesi başlıyor. Hem ICASP ve ABA-i teklif Uçak Broker eğitim sınıfları.

Gayrimenkul çok olduğu gibi onlar aracılığıyla ya alıcı bir uçak liste yanıt satıcılarla alıcı bağlamak aracılık bir MLS Çoklu Listeleme Hizmet Denetleyicisi veya JetListe gibi onlar gördük, arıyor bir katalog veya broşür veya bir satış temsili bir anlaşma tarafından oluşturulan uçak üreticisi. Örneğin Cessna, Dassault, Gulfstream, Bell Helikopter vb

Broker (broker in ingilizce açıklaması)

A broker is a party that mediates between a buyer and a seller. A broker who also acts as a seller or as a buyer becomes a principal party to the deal. Distinguish agent: one who acts on behalf of a principal. A "brokerage" or a "brokerage firm" is a business that acts as a broker. A brokerage firm is a business that specializes in trading stocks. A sales person working for a securities or commodity brokerage firm is popularly (but incorrectly) called a "broker." A broker in that context is, strictly speaking, an exchange member who is actually executing the purchase or sales order in the pit, on the exchange, as a service to the client of the firm for which that salesman works.

Türkçe

Bir komisyoncu taraf olduğu bir alıcı ve satıcı arasında aracılık. Aynı zamanda bir satıcı ya da alıcı olarak dağıtmak için bir temel taraf olur gibi davranan bir komisyoncu. Ajan ayırt: biri olan müdürün adına hareket eder. Bir "komisyoncu" veya "komisyoncu firma" bir iş, bir komisyoncu gibi davranır. Bir komisyoncu firma ticaret stokları konusunda uzmanlaşmış bir iş. Bir satış kişi bir menkul kıymet veya emtia komisyonculuk şirketi için çalışan halk (ama yanlış) bir "komisyoncu" denir. Bu bağlamda bir simsar, kesinlikle, döviz üzerinde firmasının istemciye bir hizmet olarak kimin çukura satın alma veya satış sipariş çalıştırdığı bir değişim üyesi konuşan olduğu için satıcı çalışır.

21 Şubat 2010 Pazar

Brokerliğin önemi

AIG Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Sema Bulutlu eğitim ve tecrübe yükümlülüklerinin brokerlik gibi bir meslek grubunun olmazsa olmazları arasında olduğunun altını çizdi. TSRŞB Yönetim Kurulu Müşaviri Zihni Metezade ise Hazine Müsteşarlığı’nın gerektiğinde mevcut direktiflere ek olarak yeni şartlar da getirilebileceklerinin üzerinde durdu ve yeni yönetmeliğin brokerlerde aradığı nitelikler ve getirdiği yükümlülükler ile ciddi ve itimat edilecek bir müessese oluşumunu amaçladığını söyledi.
Yönetmelik sonrasında sistemin daha profesyonel hale geldiğini ifade eden Demir Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Hakan Tan, bu sayede toplum üzerindeki güven duygusunun da artacağına dikkat çekti. Başak Groupama Emeklilik Satış ve Dağıtım Kanalları Genel Müdür Yardımcısı Recep Akkaya ise yönetmeliğin AB direktifleriyle benzerlik taşıdığını vurguladı ve önümüzdeki dönem için brokerlerin kendilerine yeni hedefler belirlemesinin doğru olacağını aktardı.
Ticaret Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Murat Özdamar, getirilen zorlayıcı şartların brokerlerin gelişmiş ülkelerdeki gibi uzmanlık alanlarını geliştirmelerine katkıda bulunacağını kaydederken, IBS Brokerlik Hizmetleri Genel Müdürü Sevhan Gök, yeni yönetmeliğin brokerleri memnun ettiğini ifade etti. Gök, brokerliğin Türkiye’de yeni gelişen bir iş kolu olduğunu ve ileride brokerler arasında da uzmanlaşmanın önem kazanacağını kaydetti.
Konunun en yetkili isimlerinden biri olan Sigorta Brokerleri Derneği Başkanı Mert Yücesan ise önümüzdeki dönemin sektör ve brokerler için olumlu sonuçları beraberinde getireceğinin üzerinde durdu. Yücesan, “Brokerlerin büyümesi ve sigorta sektörünün büyüyüp gelişmesi birbiri ile bağlantılı. Pazarın talepleri, gelişimi ve broker sayısının artışı ile brokerlerin şu an yüzde 10’larda olan pazar paylarının ilk 5 yıl içinde yüzde 20’leri aşacağını düşünüyoruz. Bu pazar payı artışı mevcut brokerlerin pazar payının artışı ve yeni brokerlerin kurulması ile olacak” dedi.

Brokerli yönetmenliği

Acentelerin ardından brokerler de yeni yönetmeliğe kavuştu. Sigorta sektörünün temsilcileri, brokerlerin nitelik, kuruluş, yükümlülük ve sınırlarına kadar pek çok usul ve esası belirleyen ‘Sigorta ve Reasürans Brokerleri Yönetmeliği’nin brokerlik müessesesini daha güçlü ve güvenilir hale getireceği görüşünde.

Brokerler Yönetmeliği’nin yürürlüğe girmesinin ardından brokerlik faaliyetinde bulunacak kişilerin yükümlülükleri de arttı. Brokerlik yapacak kişilerin eğitiminden, daha önce iflas etmemiş olmasına, kanunda belirlenen suçlardan hüküm giymemiş olmasından, Türkiye merkezli çalışmaya ve 10 yıllık mesleki deneyim şartına kadar bir dizi koşulu da beraberinde getiren yönetmelik, yabancı brokerlerle ilgili pek çok konuya da açıklık getirdi. Türkiye’de faaliyet gösterecek gerçek veya tüzel kişi olan yabancı brokerlerin, brokerlik yapacakları alanlarda kendi ülkelerinde veya diğer yabancı ülkelerde son beş yıldır kesintisiz olarak brokerlik yapıyor olması ve bu faaliyetlerinin yasaklanmamış olması, Türkiye'de irtibat bürosu veya ofis açmak suretiyle değil, ancak şube açmak suretiyle faaliyette bulunabilmeleri gibi yükümlülükleri içerek yönetmelik, Avrupa Birliği koşullarına da uygun hale geldi. Yönetmelik hakkındaki fikirlerini aldığımız sektör temsilcileri ise yeni yönetmelik ile brokerlik sisteminin kalitesinin artacağı konusunda hemfikirler.
Anadolu Sigorta Genel Müdürü Mustafa Su, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, broker sayısının artmasıyla brokerlerin pazar payının da büyüyeceğini söylerken, AXA OYAK Genel Müdür Yardımcısı Ali Erlat pazar payında olumlu bir gelişme beklemediklerini kaydetti. Erlat, Brokerler Yönetmeliğin’de Acenteler Yönetmeliği’nden farklı olarak prim geliri yerine faaliyet geliri üzerinden asgari sermaye yeterliliği şartı getirildiğine dikkat çekti ve “Acenteler Yönetmeliği’nde de buna uygun değişikliğin yapılmasının yararlı olacağı görüşündeyiz” şeklinde konuştu.

Reasürans brokerliği nedir

Sigorta şirketlerinden ve Kurumsal müşterilerden gelen büyük riskleri yurtdışı reasürans piyasalarında fiyatlandırarak, reasürans plasmanının gerçekleştirilmesini sağlamak ve bu teminatları Türk mevzuatlarına uygun olarak hazırlamak.

broker nedir nasıl broker olunur

Broker çek senet alıcıdır. Broker olabilmen için dehşet paranın olması gerekir. Nasıl çalışır. Örneğin adamın elinde 1 trilyonluk senet vardır. Adama canlı para lazımdır brokerlar 750binTL ye 1M lik senedi alırlar. peşin para verirler. ve bu sayede parayla para almış olurlar

Dehşet bir kazancı vardır ama Aynı cins maldan bir alıp iki vermek faizin ta kendisi olduğu için %100 haram para olur. Üstelik bildiğim kadarıyla meblanın büyüklüğüne göre işin içine mafya da girebilir.

Broker ları işsizlik korkusu sardı

İMKB, dün işsiz kalma tehlikesi yaşayan brokerların eylemine sahne oldu. Borsada alım-satım yapan 400 kadar brokerÂ`ın yaklaşık yarısı iş bırakma eylemi yaptı. İMKB`de işlemler yarı yarıya indi.


Eyleme, aracı kurumlarda çalışan brokerlardan çok, gömlekçi (kendi adına işlem yapan) denilen serbest brokerların katıldığı görüldü. İMKB Başkanı Hüseyin Erkan, `En azından bir seans salonumuzun devam etmesini istiyoruz` dedi.

Sermaye Piyasası Kurulu`nun (SPK) 1 Ocak 2009`dan itibaren yürürlüğe gireceğini açıkladığı tebliğ, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası`da (İMBK) `broker` eylemine neden oldu. İMKB`de işlem yapan 400 kadar brokerın yaklaşık yarısı iş bırakarak işlem yapmadı. Seansın başlayacağı saat 09.30`dan önce İMKB`ye gelen brokerların bazıları seans salonuna girerken, bazıları dışarıda kaldı. İşlem hacmi üzerinde büyük etki yaratmayan eyleme, banka aracı kurumlarının brokerlarının katılmadığı gözlendi. Eylem ağırlıklı olarak, çeşitli aracı kurumlarda, belli işlem miktarı garantisiyle makine kiralayıp alım-satım yapan ve `gömlekçi` olarak adlandırılan serbest brokerlar tarafından gerçekleştirildi. Dün 1 milyar YTL olarak gerçekleşen işlem hacmine, bu eylemin pek fazla yansımadığı görüldü.

Terminal sayısı 2 olacak

Öngörülen düzenlemeye göre, hisse senetleri piyasasında 2009 başından itibaren hisse senedi işlemleri için emirler İMKB`de seans salonundaki terminallerden değil, aracı kurumların merkezlerindeki elektronik sistemden yapılacak. Seans salonu uygulaması ortadan kaldırılırken yeni yapıda İMKB`de yer alan terminaller, sadece sorgulama, emir iyileştirme ve iptali ile özel emir girişi ve eşlemesinde kullanılacak. İMKB lokalinde bulundurulacak terminal sayısı ise 2`ye indirilecek. Böylece toplam 450 olan terminal sayısı da 200`e düşecek.

Sayı sıfıra inebilir

Seans salonuna girmeyen brokerlarla bir süre görüşen İMKB Başkanı Hüseyin Erkan, yasada bir yumuşama istedi. Erkan, eylem sonrası gazetecilere şunları söyledi: `Bu düzenlemenin uygulamaya konmasıyla broker sayısının sıfıra kadar inebilme tehlikesi bulunuyor. Broker arkadaşlarımıza destek olmak amacıyla en azından bir seans salonumuzun devam etmesini istiyoruz. Salondan yapılan işlemlerin toplam işlem hacmi içindeki payı yüzde 15`ler seviyesinde. Seans salonlarından en az birinin modernize edilerek ayakta kalmasını istiyoruz. Borsada emirler girilmeye devam edecek, buradakilere internet üzerinden işlem yetkisi verilecek.`

Yüzde 5 işlem salonundan

Erkan, `İMKB`de görevli brokerların sıkıntılarını onların arasından gelen biri olarak çok iyi anlıyorum. Brokerların yetkilerinin, becerilerinin, kıymetinin bilinmesi lazım. Önemli olan gerek İMKB gerekse de aracı kurumlarda yetkili ve lisanslı kişilerin işlem yapması` dedi. Erkan ayrıca, konuyla ilgili olarak SPK`dan herhangi bir erteleme kararı çıkarsa bunu memnuniyetle karşılayacaklarını sözlerine ekledi.

Salon olmadan düğün olur mu

Dünya Menkul Değerler`den Kadri Kalabalık, `salon olmadan düğün olur mu` diyerek, eylemi şöyle yorumladı: `10 kişiden 8`inin dışarıda kalacağını söylerseniz, bu arkadaşların başka yapacağı hiçbir iş yok. 200 kişiye yakın arkadaşımız işinden olabilir. Yeni istemde mevcut ekranlardan işlem yapamayacağız sadece emir düzeltme olacak. Benim önüme bir laptop verilecek. Ben bununla internetle şirkete bağlanacağım, işlemleri böyle gerçekleştireceğim. Brokerlık o kadar kolay bir iş değil. Borsa demek ambians demek. Eğer siz insanı buradan çekerseniz ne nefes kalır, ne ses kalır. Salon olmadan düğün olur mu?`

Broker ne iş yapar

Borsada başkası adına hisse senedi ve emtia alım satımına ilişkin konuları görüşen, malın mülkiyeti kendisine ait olmayan ve yaptığı hizmet karşılığı komisyon alan kişilere broker deniyor. Brokerlar, bir broker şirketin adına olabildiği gibi kendi adına da işlem yapabiliyor.

Eylemi doğru bulmuyorum, SPK ve İMKB diyalog kurmaya hazır

Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği Başkanı Nevzat Öztangut, brokerların gerçekleştirdiği eylemi tasvip etmediğini belirterek, `Diyalog merci İMKB ve SPK`dır ve bu kurumlar diyologa açık` dedi. Eylem nedeniyle işlemlerde akmasa olmadığını söyleyen Öztangut, sözlerine şöyle devam etti: `Emirlerin yüzde 95`i zaten elektronik olarak yapılıyor ve işlem hacminin yüzde 85-90`ını oluşturuyor. Ancak çözüm bulmamız gereke bir şey varsa el birliği ile yapacağız. Yıl sonuna kadar olan süre kısa. Sektör, yetişmiş elamanları iş bulmaya yönlendirmelidir. Ayrıca seans salonu çeşitli ülke ve sistem tercihlerine göre değişiyor. `

Seans salonu vitrindir ancak eylem doğru değil

Seans salonunun piyasaların varlığını gösterdiğini ve sembol olduğunu belirten Borsa Uzmanları Derneği Başkanı İsmail Tavlı, eylemi doğru bulmadığını söyledi. SPK, İMKB, TSPAKB ve Borsa Uzmanları Derneği olarak görüşmeler yaptıklarını belirten İsmail Tavlı, şunları söyledi: `Seans salonu sermaye piyasaları için önemli vitrindir. dünyada elektronik ortama geçen bazı ülkelerde seans salonuna geri dönüşler yapıldığını biliyoruz.

Brokerlar eylem yaptı

Seansın başlayacağı saat 09.30`dan önce İMKB`ye gelen brokerların bazıları seans salonuna girerken, bazılarının dışarıda kaldığı gözlendi.

İMKB Başkanı Hüseyin Erkan, seans salonuna gitmeyen brokerlarla bir süre görüştü.

Daha sonra konuya ilişkin olarak gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hüseyin Erkan, Sermaye Piyasası Kurulunun(SPK) getirdiği kararı hatırlatarak, müteselsil emir sırası ile emirlerin girilebilmesi imkanının tanınmasını istediğini belirtti.

Erkan, uygulamanın birkaç kez ertelendiğini ancak artık başlanmasının istendiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

``Biz da altyapı olarak buna hazırlandık. Bu altyapımız hazır. Müteselsil emir sırası ile girme demek buradaki brokerların doğrudan kendi sistemlerine emir göndermeleri yerine kendi sistemlerinden emir göndermelerini gerektiriyor. Bu da seans salonlarına olan ihtiyacı ortadan kaldırıyor. İMKB dünyanın her tarafından uzaktan erişilebilir bir borsa. Bunu daha geliştirme konusunda çalışmalarımız var. Fakat biz yönetim olarak istedik ki bir seans salonumuz olsun, seans salonumuzda hiç olmazsa asgari sayıda broker tutalım dedik.``

İMKB`de görevli brokerların sıkıntılarını onların arasından gelen biri olarak çok iyi anladığını ifade eden Erkan, ``Brokerların yetkilerinin, becerilerinin, kıymetinin bilinmesi lazım`` dedi.

Erkan, her aracı kurumdan en az ikişer tane broker bulundurma mecburiyeti getirmeye çalıştıklarını belirterek, bazı aracı kurumların broker göndermek istemediklerini, bazılarının da daha fazla broker bulundurmak istediğini hatırlattı.

Hüseyin Erkan, bu konu üzerinde çalışmaya başladıklarını bildirdi.

19 Şubat 2010 Cuma

Oto broker nedir

Oto broker otomotiv konusunda herhangi bir satıcı ya da temsilci değildir. Otobroker herhangi bir markanın temsilcisi olmayıp müşteriyi temsil etmektedir. Objektif olarak temsil ettiği müşterisi yerine düşünmek, onlar için en doğru ve ekonomik olan seçimi alternatifli olarak önermektir.

Yoğun iş temposu içinde önemli satınalma kararlarımızı vermekte hepimiz zorluk çekmekteyiz. Bu güçlük otomobil seçimi için ayıracağımız yeterli zamanda, doğru bilgiye ulaşmakta, kimi zaman bu bilgilerin sağlıklı olarak değerlendirilmesinde yatmaktadır.

Şirketiniz yada kendiniz için almayı düşündüğünüz aracın özelliklerini ne kadar araştırdınız..? Araştırdığınız bilgilerin araç bilgilerinize bağlı olarak doğru harmanladınız mı..? Bilgisine başvurduğunuz kişinin ne kadar bilgisi olduğunu ölçümlediniz mi...? Ya da satıcının yaklaşımı na göre mi hareket ediyorsunuz..? Gerek kendiniz gerek şirketiniz için alacağınız araçlarda klasikleşmiş bu yöntemler artık geride kaldı. Otobrokerlığın amacı bu yöntemlere gerek kalmadan tamamen doğru bilgilerin varlığı ile hareket ederek alım kararınızın verilmesidir. Bir çok marka arasındaki fiyat, teknik veri, satış sonrası, 2. el değerleri tablo ve grafik sunumları ile objektif olarak sunmak ve en doğru kararı, satıcıların istekleri yerine müşterinin istekleri doğrultusunda vermektir. Bütün bu hizmetlerin yanı sıra, hizmet sunduğu kişi ve kurumlara, otomotiv’in kapsadığı tüm alanlarda ekstra avantaj sağlamak ve yeniliklerle tanışmak için otobroker.

Ayrıca, seçilen markanın alım şeklini, peşin, kredili, leasing, kiralama yoluyla hangisinin avantajlı olduğunu da öneriler paketinde sunar. Hatta bu yeni aracını alırken müşterisinin kullanmakta olduğu 2. el aracını da en yüksek ve emin yollarla değerlendirmesine imkan sağlamak için otobroker

Batılı gelişmiş ülkelerde yaygınlaşan bu Autobrokerlık sisteminin Türk otomotiv sektöründe de doğru ve ekonomik seçim yapmada tüketici bilincine faydalı olacağı yadsınamaz bir gerçektir.

Otomobil alımını kendiniz yaptığınızda hiç düşündünüz mü?

* Özel fiyat aldınız mı?

* Aldığınız markada promosyon fiyatı var mıydı?* Ön yargısız olarak hiç araç satın aldınız mı?

* Aracı satın alırken en az 5 marka için fiyat, teknik bilgi ve test sürüşü

* Aldığınız aracın "kasa değişikliği ne zaman" diye incelediniz mi?

* Bu aracı satın alırken yaptığınız inceleme için harcadığınız vakti hesapladınız mı?

* Bütün bunlara rağmen isabetli bir seçim yaptığınızdan emin misiniz?

* Aracı satan satıcının hiç kendi aracını kötülediğini gördünüz mü?

* Satıcı, sattığı araca ait zaafları sizinle paylaşıyor mu?

* Aldığınız aracın ikinci el piyasasını incelediniz mi?

* Yeni araç alırken ikinci el aracınızı hakiki piyasa değeri ile takas edebildiniz mi?

* Karşılaştığınız satıcının veya şirketin; şahsi kaprisi ya da size ters gelen şirket politikalarından sıkılmadınız mı?

* Tüketiciyi Koruma yasalarına göre araç bağlantısı ve teslimi sırasında sahip olduğunuz hakları biliyor musunuz?

* Satış sonrası yaşadığınız problemlerde doğru ve yetkili kişiye ulaşabildiniz mi?

* Alım şeklini araştırmak için (peşin, vadeli, leasing-kiralama) ne kadar vakit harcadınız?

* En ekonomik fiyata, en iyi Kasko\\\'yu yaptırdınız mı?

* Yaptırdığınız Kasko\\\'nun servis anlaşması var mı?

Neden Otobroker....? sorusuna cevabımız

* Doğru ekonomik marka seçimi ve faydalar.....

* Vakit tasarrufu

* Stressiz alım

* Yasal haklarınızın korunması

* Satış sonrası destek

* Sınırsız hizmet anlayışı

Sigorta Brokerliği ne demek

Tüm sigorta şirketlerinden fiyat teklifini alır... en dolu poliçeyi belirler..
Tüm dünyadaki uygulamalara paralel olarak sigorta brokeri sigorta şirketinin değil,gerek sigorta sözleşmesinin hazırlanmasında gerekse sözleşmeden doğan hakların takibinde sigortalı yerine hareket etmektedir.Sigorta Brokerler\'i yasa gereği acentalardan farklı olarak,sigorta şirketleri ile bağlayıcı sözleşme yapmadıklarından,temsil ettikleri sigortalının adına her sigorta şirketi ile sigortalı lehine görüşmeler yapabilme özgürlüğüne sahiptirler.Bu nedenle gerek sektördeki ürün çeşitlerine gerekse piyasanın rekabetçi koşullarına daha yakındırlar.

Bir başka deyişle sigorta broker\'i çok basit bir kasko teklifi için;sigorta şirketlerinin sayısına eşit teklif toplayabilir ve bu teklifleri müşteri lehine en uygun fiyatlı,en dolu poliçe,olarak ayıklayıp sigortalısına sunabilir.

Bir yada iki sigorta şirketinin teklifine bağımlı kalmayacaksınız.Otobroker üyelerinin her konudaki sigortalarını araştırarak en uygun maliyeti ve doluluk oranı en yüksek poliçeyi seçiyor. Sigorta ihtiyaçlarının belirlenmesinde rizikonun türü ve büyüklüğüne göre bağımsız eksperler ile çalışma yaparak kapsamlı bir ön ekspertiz raporu oluşturur.Böylece sigortalıya sigortanın dışında kalan risklerini minimum a indirebileceği diğer alternatif yöntemler hakkında bilgi verir.

Ana başlıklar altında ele alırsak sigorta broker\'liği

Gerek analizleri yaparak müşteriden sigorta bilgilerini toplamak,

Bunları etkin bir şekilde değerlendirerek sigorta sözleşmesinin oluşmasını sağlamak,

Hasarda müşterinin tüm haklarını bilmesini sağlayarak yardımcı olmaktır.

18 Şubat 2010 Perşembe

Brokerlik Nedir

T.C. Hazine müsteşarlığından aldığı ruhsatnameye dayanarak sigorta sözleşmelerinde sigortalıyı
temsil ederek ve onlara danışmanlık yaparak sigorta şirketi seçiminde tarafsız ve bağımsız
olarak, sözleşmenin yapılmasında ve hasarların ödenmesinde yardımcı olan kuruluştur.

Çağatay Sigorta & Reasürans Brokerlik Ltd. şirketi müşterisinin temsilcisi olarak tüm Bireysel ve
Kurumsal sigorta ihtiyaçlarınızda Türkiye'de bulunan tüm sigorta şirketlerinden teklif alıp en uygun
ve ucuz poliçeyi size sunar.

REASÜRANS BROKERLİĞİ NEDİR ?

Sigorta şirketlerinden ve Kurumsal müşterilerden gelen büyük riskleri yurtdışı reasürans piyasala-
rında fiyatlandırarak, reasürans plasmanının gerçekleştirilmesini sağlamak ve bu teminatları Türk
mevzuatlarına uygun olarak hazırlamak.

Çağatay Sigorta & Reasürans Brokerlik Ltd. şirketi her türlü büyük projelerinizi uluslararası
reasürans piyasalarında değerlendirme yetki ve tecrübesine sahiptir.

Borsada broker olmak için nerede eğitim alınabilir

Borsada broker olmak için nerede eğitim alınabilir neler yapilabilir.

Brokerlar ne iş yaparlar

Broker ne iş yapar, Brokerlar tam olarak ne iş yaparlar ile ilgili video izleyin.

Broker Meltem Uyar Pekpak

Meltem Uyar Pekpak, Broker, Alan Yatırım Menkul Değerler Borsa İşlemler Müdürü.

1972 yılında Adana'da doğdu. F.M.V Nişantaşı Özel Işık Lisesi'nin ardından İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü'nden mezun oldu.

Halen Alan Yatırım Menkul Değerler bünyesinde borsa işlemler müdürü olarak görev yapıyor.

E - Broker Nasıl Olunur

Firma ürünlerinin pazarlanması ,alım araştırması,karşılıklı pazar kontrolü

İnternet yolu ile e-dış ticaret programı dahil import-export uygulamaları

İnternet Ticareti Nedir, Nasıl, Nerede,Ne kazandırır.Güvenli midir ?
Hangi siteler kazandırır ?

Hangi siteler büyük ama gerçekte çok güvensiz ve zararlı?
Başkaların mallarını sermaye koymadan nasıl satarsın(dropship)
Mal alım satımı nasıl olur?Ürünü sattım,acaba değişimde kaybeder miyim ?

İade programları nedir?

Açık artırma nasıl yapılır?

İnternette kazanmanın tüm gizli bilinmeyenler gizli kalmış sırları
Komisyon anlaşmaları ,Mal satıyorsun ama paranı nasıl alacaksın?

Garantilerin hepsi ve daha fazlası
Komple sonuç odaklı eğitim.

Borsa dışında Broker nerelerde çalışabilir

Brokerler borsa dışında nerelerde calışabilirler ilgili video..

17 Şubat 2010 Çarşamba

Broker anlamı

1-Arz ve talebi buluşturan önemli kişidir. Bu kişiler özellikle deniz taşımacılığı sektöründe çok önemlidirler. Yük veren firma ile Armatör arasında bağlantıyı kurar ve komisyonla çalışırlar. Mukaveleyi şekillendiren taraf oldukları için bilgi ve tecrübeleri çok önemlidir. Ayrıca iyi ingilizce bilmeleri ve tarafların menfaatlerini azami derecede koruyabilmeleri yararlarınadır.

2-gayrimenkul franchisee sahibi kişilere de denir

3-sigorta ve reasürans piyasasının aracılarına denir. sigorta sözleşmelerinde sigortalıyı temsil ederek ve sigorta şirketinin seçiminde tamamen tarafsız ve bağımsız davranarak tehlikelerin sigorta edilmesi için sigorta sözleşmesi yapmak isteyenlerle sigorta şirketlerini bir araya getiren, sigorta sözleşmesinin akdinden önceki gerekli hazırlık çalışmalarını yapan ve gerektiğinde bu anlaşmaların uygulamasında, özellikle tazminatın ödenmesinde yardımcı olan gerçek veya tüzel kişilere”sigorta brokeri”, bu işleri sigorta şirketleri ile reasürans şirketleri arasında yapanlara da “reasürans brokeri” denir

4-broker takas yaparak para kazanir, stok tutmaz. gundelikcidir. dealer'in prequel'i denebilir. dealer kendi hesabina oynar, spekulasyon yapar, riskle oynar.

5-esas olarak sigorta teminati satin almak isteyen kisinin danismani ve temsilcisi olan ve bagimsiz olarak calisan profesyonel sigorta aracisidir.

6-aracı kurumlarda şirketten iletilen alım satım emirlerini, imkb'nin binasındaki terminallerde bizzat gerçekleştiren kişi.

Broker nedir

Alım ve satım işlemlerine belli bir komisyon karşılığı aracılık eden, işlemleri kendi adına ancak taraf olduğu kişi veya kurumlar hesabına yapan işlemcilere verilen isimdir.