19 Şubat 2010 Cuma

Sigorta Brokerliği ne demek

Tüm sigorta şirketlerinden fiyat teklifini alır... en dolu poliçeyi belirler..
Tüm dünyadaki uygulamalara paralel olarak sigorta brokeri sigorta şirketinin değil,gerek sigorta sözleşmesinin hazırlanmasında gerekse sözleşmeden doğan hakların takibinde sigortalı yerine hareket etmektedir.Sigorta Brokerler\'i yasa gereği acentalardan farklı olarak,sigorta şirketleri ile bağlayıcı sözleşme yapmadıklarından,temsil ettikleri sigortalının adına her sigorta şirketi ile sigortalı lehine görüşmeler yapabilme özgürlüğüne sahiptirler.Bu nedenle gerek sektördeki ürün çeşitlerine gerekse piyasanın rekabetçi koşullarına daha yakındırlar.

Bir başka deyişle sigorta broker\'i çok basit bir kasko teklifi için;sigorta şirketlerinin sayısına eşit teklif toplayabilir ve bu teklifleri müşteri lehine en uygun fiyatlı,en dolu poliçe,olarak ayıklayıp sigortalısına sunabilir.

Bir yada iki sigorta şirketinin teklifine bağımlı kalmayacaksınız.Otobroker üyelerinin her konudaki sigortalarını araştırarak en uygun maliyeti ve doluluk oranı en yüksek poliçeyi seçiyor. Sigorta ihtiyaçlarının belirlenmesinde rizikonun türü ve büyüklüğüne göre bağımsız eksperler ile çalışma yaparak kapsamlı bir ön ekspertiz raporu oluşturur.Böylece sigortalıya sigortanın dışında kalan risklerini minimum a indirebileceği diğer alternatif yöntemler hakkında bilgi verir.

Ana başlıklar altında ele alırsak sigorta broker\'liği

Gerek analizleri yaparak müşteriden sigorta bilgilerini toplamak,

Bunları etkin bir şekilde değerlendirerek sigorta sözleşmesinin oluşmasını sağlamak,

Hasarda müşterinin tüm haklarını bilmesini sağlayarak yardımcı olmaktır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder